จดทะเบียนสมรสไทยพม่าหนึ่งในสิทธิประโยชน์ของการแต่งงาน

การจดทะเบียนสมรสไทยพม่าชาวต่างชาติทั่วไปในประเทศไทยที่ต้องการต่ออายุการพำนักในราชอาณาจักรอาจพบว่าเป็นการยากที่จะเหมาะสมกับวีซ่าไทยประเภทต่าง ๆ ที่เสนอโดยรัฐบาลไทย อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนสมรสไทยพม่า ผู้ที่แต่งงานกับชาวไทยชาวไทยก็ไม่ต้องกังวลใจมากนักวีซ่าแต่งงานในประเทศไทยสิทธิการเข้าเมืองเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์มากมายของการแต่งงานกับคนไทยคู่สมรสชาวต่างชาติของชาวไทยมีสิทธิยื่นขอวีซ่าแต่งงานไทยหรือที่เรียกว่าวีซ่า

ประเภท Non Immigrant Category O การจดทะเบียนสมรสไทยพม่าวีซ่าไทยชนิดนี้สามารถยื่นขอได้ทันทีหลังจากแต่งงาน จากนั้นจึงอนุญาตให้คู่สมรสต่างชาติสามารถอยู่ในประเทศไทยต่ออายุได้ทุกปี โชคดีที่ขั้นตอนการสมัครวีซ่าแต่งงานของไทยนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาและมีข้อกำหนดค่อนข้างน้อยข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดในการยื่นขอวีซ่าแต่งงานในประเทศไทยคือคุณแต่งงานกับคนไทยคุณการจดทะเบียนสมรสไทยพม่าหรือคู่สมรสชาวไทยมีความสามารถทางการเงินที่จะสนับสนุน

คุณนำไปที่สถานทูตในประเทศไทยเพื่อตรวจสอบ ในทางกลับกัน

การพำนักในประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างการสมรสของคุณกับคู่สมรสชาวไทย คุณต้องแสดงสำเนาทะเบียนสมรสฉบับจริงและให้คู่สมรสชาวไทยติดตามไปด้วยเมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า การจดทะเบียนสมรสไทยพม่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่วีซ่าจะสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับการแต่งงานของคุณสิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าภายในประเทศไทยการจดทะเบียนสมรสไทยพม่า ในแง่บวก ใบรับรองแพทย์และบันทึกของตำรวจไม่จำเป็นอีกต่อไปเมื่อทำการสมัครวีซ่าแต่งงานในประเทศไทยในประเทศไทยข้อกำหนดทางการเงินเท่าที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางการเงินสำหรับวีซ่าแต่งงาน

ในประเทศไทย มีสองวิธีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้การจดทะเบียนสมรสไทยพม่า หนึ่งคือการเปิดบัญชีธนาคาร ฝากเงิน 400,000 บาทเข้าไป แล้วรออย่างน้อยสองเดือนก่อนที่จะทำการสมัครวีซ่าแต่งงานไทยการจดทะเบียนสมรสไทยพม่า ทางเลือกที่ 2 แสดงหลักฐานรายได้ 40,000 บาทต่อเดือน/เงินบำนาญ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องได้รับจดหมายรับรองเงินบำนาญ/การจ้างงาน โดยระบุงานหรือแหล่งที่มาของเงินบำนาญและรายได้ต่อเดือนของคุณ คุณนำไปที่สถานทูตในประเทศไทยเพื่อตรวจสอบ ในทางกลับกัน สถานทูตของคุณจะให้หนังสือรับรองรายได้ที่คุณใช้ในการสมัครวีซ่า นอกจากเอกสารนี้แล้ว

เธอก็สามารถจัดการกับข้อกำหนดทางการเงินได้เช่นกัน

เจ้าหน้าที่วีซ่าอาจขอภาษีรายได้และรายการเดินบัญชีธนาคารล่าสุดของคุณ ในกรณีที่คุณไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านรายได้ แต่คู่สมรสชาวไทยของคุณคือ เธอก็สามารถจัดการกับข้อกำหนดทางการเงินได้เช่นกันการจดทะเบียนสมรสไทยพม่า เธอเพียงแค่ต้องแสดงจดหมายการจ้างงานและภาษีเงินได้หากเธอทำงานและใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ

งบดุลและภาษีธุรกิจหากเธอประกอบอาชีพอิสระขั้นตอนการสมัครจริงนั้นง่ายมาก ผู้สมัครที่มีวีซ่าปัจจุบันเหลืออยู่ 21 วันสามารถสมัครวีซ่า 90 วันได้ในขั้นต้น การจดทะเบียนสมรสไทยพม่าจากนั้นจึงเปลี่ยนวีซ่านี้เป็นวีซ่าแต่งงานหนึ่งปีก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ ผู้ที่มีวีซ่าไทยชั่วคราวสามารถดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าได้โดยตรงทันทีที่วีซ่าหมดอายุ