Tag Archives: automatic image moderation

การใช้ซอฟแวร์จดจำกับบริการ automatic image moderation

ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าเป็นแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบบุคคลจากภาพดิจิทัลที่มีอยู่ในข้อมูลเทคโนโลยีซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างระบบการตรวจสอบลายเซ็นแบบไบโอเมตริกซ์ซึ่งช่วยให้การเข้าสู่ระบบน้อยลงโดยเพียงแค่มองเข้าไปในกล้อง automatic image moderation การตรวจสอบข้อมูลไบโอเมตริกซ์เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและเร็วที่สุดสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ วิธีการระบุตัวนี้ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของใบหน้ามนุษย์อย่างหมดจดทำให้สามารถระบุตัวตนได้ทันที

ฟังก์ชันการจดจำใบหน้าของ automatic image moderation

จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการระบุและวัดคุณสมบัติต่างๆของใบหน้า ซอฟต์แวร์การจดจำใบหน้าตระหนักถึงใบหน้าด้วยคุณลักษณะที่แตกต่างกันยอดเขาที่แตกต่างกันและหุบเขาซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบ ซอฟต์แวร์นี้วิเคราะห์ตำแหน่งรูปร่างและขนาดของคุณสมบัติต่างๆ บนใบหน้าทั่วไปทุกใบหน้าของมนุษย์มี 80 จุดสำคัญเช่นความลึกของดวงตาระยะห่างระหว่างดวงตารูปร่างของ ความยาวของกรามบรรทัดความกว้างของจมูก ฯลฯ จุดเหล่านี้สำคัญคือวัดสร้างรหัสตัวเลขที่เรียกว่าใบหน้าพิมพ์โดยซอฟต์แวร์จดจำใบหน้า, และเปรียบเทียบกับภาพดิจิทัลautomatic image moderationที่เก็บไว้ล่วงหน้าหรือข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ

อัลกอริธึมการรับรู้จะแบ่งออกเป็นสองวิธี ได้แก่ โฟโตเมตริกและเรขาคณิต วิธีทางเรขาคณิตกำหนดเป้าหมายไปยังจุดสังเกตที่โดดเด่นซึ่งเป็นวิธีการทางแสงซึ่งเป็นวิธีทางสถิติซึ่งจะวิเคราะห์ภาพเป็นค่าแล้วเปรียบเทียบค่ากับเทมเพลตเพื่อลบความแปรปรวน ส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์การรับรู้ทั้งหมดรวมถึงการจับคู่กราฟความยืดหยุ่นการวิเคราะห์การเลือกเชิงเส้นส่วนประกอบหลักแบบจำลอง ที่ซ่อนไว้และการจับคู่ลิงค์แบบไดนามิก

ในขณะที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรม automatic image moderation

การจดจำใบหน้าโปรแกรมถ่ายภาพสแน็ปอินต่างๆจะมาจากมุมที่ต่างกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยบางอย่างเพื่อป้องกันการใช้รูปภาพหรือหน้ากาก ผู้ใช้ถูกถามให้ยิ้มกระพริบตาหรือพยักหน้าจำนวนครั้ง คุณลักษณะที่เรียกว่าautomatic image moderation ยังใช้เพื่อบันทึกความร้อนในใบหน้า อีกหนึ่งเทคนิคใหม่ในการจดจำผิวหน้าบนผิวเนื้อเส้นวิเคราะห์รูปแบบจุด ฯลฯ เทคนิคและบรรทัดฐานขั้นสูงเหล่านี้มักใช้สำหรับพื้นที่รักษาความปลอดภัยสูง

โปรแกรมการจดจำใบหน้าก่อนหน้านี้ใช้ในการพึ่งพาภาพ 2 มิติเท่านั้น แต่ขณะนี้การจดจำใบหน้าแบบสามมิติยังมีอยู่ในตลาดที่ใช้เซ็นเซอร์เพื่อจับภาพข้อมูลเกี่ยวกับใบหน้าimage moderation

มีการใช้เครื่องมือการจดจำใบหน้าหลายแบบเช่นใช้ในการเฝ้าระวังเพื่อค้นหาผู้สูญหาย ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากที่สุดและเป็นที่นิยมในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลวันนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในแนวโน้มในอนาคต เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าช่วยให้คุณสามารถทำให้ใบหน้าของคุณเป็นรหัสผ่านของคุณได้ จะช่วยให้การเข้าสู่ระบบน้อยลงและรวดเร็วในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าจะนำความยุ่งยากในการจดจำรหัสผ่าน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.datawow.io