เทคนิคเกี่ยวกับผ้าไหมไทย-ลาวที่จำกัดมากและมีความรู้ด้านการตลาด

ประวัติการส่งออกผ้าไหมไทยในช่วงศตวรรษที่ 20 มีขึ้นๆ ลงๆ หลายครั้ง ผ้าไหมไทย-ลาวและมักถูกบดบังด้วยข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง ตัวอย่างเช่น ตัวเลขการส่งออกไหมสำเร็จรูปไม่มีอยู่จริงจนกว่าจะถึงปีหลังสงคราม แต่ข้อมูลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการส่งออกไหมดิบก็เพียงพอแล้วที่แสดงให้เห็นถึงการตกต่ำของอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย-ลาว ในขณะที่ในปี 2533 มีการส่งออกไหมดิบมูลค่า 141,468 บาทในช่วงทศวรรษ 2473

ตัวเลขนี้ลดลงเหลือน้อยกว่า 500 บาท ในทำนองเดียวกัน การส่งออกผ้าไหมไทยก็มีความผันผวนเช่นเดียวกัน ผ้าไหมไทย-ลาวนับตั้งแต่เริ่มขยายตัวอย่างเด่นชัดราวปี พ.ศ. 2493 เมื่อส่งออกไปต่างประเทศได้เงินครึ่งล้านบาทในช่วงทศวรรษปี 1950 ผ้าไหมไทยมีการเคลื่อนไหวขึ้นค่อนข้างคงที่และจากนั้นก็พุ่งขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ผ้าไหมไทย-ลาวไปสู่ระดับ 20 ถึง 30 ล้านบาทต่อปี สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมผ้าของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งรวมชุดผ้าไหมไทยไว้ในตู้เสื้อผ้าของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โปรแกรมทางเทคนิคและความช่วยเหลือด้านการสอน

เมื่อปี พ.ศ. 2504 ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 การส่งออกผ้าไหมไทยมีรายได้ 26.6 ล้านบาทต่อปี ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอีกในปี 2506 เป็น 34 ล้านบาท เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากยุค 50 ผ้าไหมไทย-ลาวซึ่งต่ำกว่าสิบล้านบาทอย่างมากนอกเหนือจากการหารายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่จำเป็นมากสำหรับประเทศและช่วยลดการขาดดุลการค้าโดยรวมของประเทศไทยแล้ว การส่งออกผ้าไหมไทยยังโดดเด่นในด้านอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เป็นเครื่องมือผ้าไหมไทย-ลาวในการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือที่ด้อยพัฒนาและด้อยโอกาส ซึ่งเทคนิคเกี่ยวกับไหมพรมที่จำกัดมากและมีความรู้ด้านการตลาดเพียงเล็กน้อย

จะค่อยๆ ถูกกำจัดโดยโปรแกรมทางเทคนิคผ้าไหมไทย-ลาวและความช่วยเหลือด้านการสอน ความต้องการผ้าไหมไทยที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากปรับปรุงวิธีการและชีวิตของผู้ปลูกและผู้ทอผ้ารายบุคคลทั่วประเทศไทยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่สุดในโลก ผ้าไหมไทย-ลาวโดยได้รับการกล่าวขานว่าผ้าไหมไทยเป็นหนึ่งในทูตสันถวไมตรีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของประเทศไทยในต่างประเทศ

ความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ที่ศูนย์วิจัยด้านไหมพรมเช่นที่โคราชการปรับปรุง

ดำเนินการโดยห้างสรรพสินค้าชั้นนำส่วนใหญ่ในอเมริกาและยุโรปและได้รับการยอมรับในด้านอื่น ๆ ของโลก ผ้าไหมไทยปลูกฝังชื่อไทยไว้ในใจของผู้ที่เลือกสวมใส่และผู้หญิงในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกผ้าไหมไทย-ลาว นําเข้าราคาถูกทำอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังแนะนำประเทศผ้าไหมไทย-ลาวในศูนย์กลางแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ของโลกด้วยเนื่องจากนักออกแบบชั้นนำ รวมทั้งได้นำเสนอในคอลเล็กชันของพวกเขาด้วยความพยายามของรัฐบาลรวมทั้งคณะกรรมการส่งเสริมผ้าไหม

และความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ที่ศูนย์วิจัยด้านไหมพรมเช่นที่โคราชการปรับปรุงสายพันธุ์หนอนและการกำจัดโรคได้ชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่สดใสสำหรับการส่งออกผ้าไหมไทยผ้าไหมไทย-ลาวเนื่องจากการท่องเที่ยวผ้าไหมไทย-ลาวเป็นอุตสาหกรรมอันดับสองของประเทศไทย จึงไม่ควรมองข้ามที่นักท่องเที่ยวซื้อทุกปี ปัจจัยทั้งหมดนี้รวมกันบ่งบอกถึงอนาคตที่มั่นคงของอุตสาหกรรม รายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับประเทศชาติ การเสริมสร้างชื่อเสียงของไทยไปทั่วโลก ดูลายเพิ่ม https://th-th.facebook.com/MaeYingThai.Lao/