ประเภทของการดูแลผู้สูงอายุ

มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายประเภทที่ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่กำลังคิดที่จะให้ผู้สูงอายุที่รักของพวกเขาอยู่ในบ้านเหล่านี้ จำเป็นต้องรู้ว่ามีบ้านพักคนชราประเภทใดบ้าง สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกใดที่จะสามารถให้การดูแลคนที่คุณรักได้ดีที่สุดเนื่องจากแตกต่างกันทั้งหมด

การดูแลผู้สูงอายุประเภทต่างๆ มีดังนี้

บ้านพักคนชรา

เป็นที่ทราบกันดีว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เหล่านี้ให้การดูแลผู้สูงอายุสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ บ้านเหล่านี้มีพยาบาลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในการให้การรักษาพยาบาลที่จำเป็นแก่ผู้ที่ต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อีกต่อไปและจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง บ้านพักคนชรายังมีบริการพิเศษเฉพาะของตนเอง ดังนั้นครอบครัวต้องตรวจสอบว่าบ้านพักคนใดมีบริการหรือการดูแลที่คนที่พวกเขารักต้องการ

บ้านพักคนชรามีสองประเภท: บ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย บ้านเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกเป็นอิสระ แต่เมื่อจำเป็นต้องได้รับการดูแล พวกเขาก็จะได้รับทันที ที่พักพิงอาจทำในชุมชนซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เตรียมไว้สำหรับผู้สูงอายุ ส่วนการดำรงชีพยังมีอยู่ 3 ประเภท แบ่งตามปริมาณการดูแลที่ต้องการ

บ้านพักอาศัยเป็นบ้านที่ไม่ดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพจะช่วยเหลือเฉพาะในบางช่วงเวลาของวันสำหรับความต้องการทางการแพทย์ต่างๆ

การพักฟื้นและการดูแลทุเลา

มีบ้านหลายหลังที่มีห้องพักชั่วคราวสำหรับประชาชน การดูแลช่วงทุเลาจะเน้นไปที่การให้เวลาผู้ดูแล (เช่น สมาชิกในครอบครัว) ในการพักฟื้น เนื่องจากคนเหล่านี้ก็เหนื่อยเช่นกัน พวกเขาจึงต้องหยุดพักบ้าง สำหรับผู้ที่กำลังพักฟื้นจากการผ่าตัดจำเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ บ้านที่ให้การดูแลช่วงพักฟื้นเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่ผู้ป่วยสามารถพักฟื้นได้

การดูแลที่บ้าน

ข้อได้เปรียบหลักของการดูแลประเภทนี้คือ ประชาชนยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้และไม่ต้องย้ายออกไป ผู้ให้บริการดูแลจะไปเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยแทน เพื่อให้การดูแลที่เหมาะสมรวมทั้งแก้ไขข้อกังวลต่างๆ ของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังสามารถจัดบริการต่างๆ ได้ เช่น การทำกายภาพบำบัดที่บ้านของพวกเขาเอง