การใช้ปั๊มลมเพื่อควบคุมออกซิเจนในบ่อ

คุณรู้หรือไม่ว่าทุกสิ่งที่อาศัยอยู่ในบ่อของคุณจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนในน้ำอย่างสม่ำเสมอจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ หากในน้ำมีออกซิเจนน้อยเกินไป ปลาทั้งหมดก็จะตายในที่สุด ไม่เพียงเท่านั้น แบคทีเรียและพืชชนิดดีทั้งหมดก็จะตายด้วย ด้านล่างนี้ เราจะศึกษาโดยสังเขปว่าคุณสามารถควบคุมออกซิเจนในบ่อโดยใช้ปั๊มลมได้อย่างไร การเติมอากาศในบ่อของคุณจะขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจนที่สามารถละลายในน้ำได้มาก ถ้าคุณจะยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียว การมีปลามากเกินไปในบ่อ มันจะรบกวนความสมดุลของออกซิเจนในบ่อ ปัญหาที่คล้ายกันนี้จะเกิดขึ้นหากมีสาหร่ายที่ไม่ดีในปริมาณมากซึ่งป้องกันไม่ให้ออกซิเจนผ่านเข้าไปในน้ำ ในสถานการณ์เช่นนี้ บ่อของคุณจะไม่สามารถดำรงชีวิตได้

ปั๊มลมโดยธรรมชาติแล้ว การเติมอากาศจะเกิดขึ้นเอง

โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ น่าเสียดายที่มนุษย์มักรบกวนความสมดุลทางธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยการกระทำต่างๆ เช่น การวางปลามากเกินไปในบ่อขนาดเล็ก การให้อาหารปลามากเกินไปหรือบ่อยเกินไป จากนั้นความสมดุลสามารถฟื้นฟูได้โดยการแทรกแซงของมนุษย์เท่านั้น คุณมักจะพบว่าปลาในสระน้ำตายด้วยออกซิเจนน้อยเกินไปในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดเมื่อลมไม่พัด ปัญหาส่วนหนึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อกำจัดสาหร่ายที่ ‘ไม่ดี’ ออกจากน้ำ รวมถึงคุณลักษณะของน้ำ เช่น น้ำตกและน้ำพุ

อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเติมอากาศให้กับบ่อคือการแนะนำพืชที่ให้ออกซิเจน คุณอาจต้องลดจำนวนปลาและให้อาหารปลาที่มีอยู่น้อยลง หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งหมดข้างต้น คุณจะต้องติดตั้งปั๊มลม ก่อนซื้อปั๊มลม ขั้นแรกให้ตรวจสอบเอกสารคำแนะนำที่ผู้ผลิตปั๊มให้มาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำหลากหลายประเภทขายอยู่และไม่เหมาะสำหรับบ่อทุกประเภท คุณต้องเลือกเครื่องสูบน้ำให้เหมาะสมกับบ่อของคุณ ตัวอย่างเช่น เครื่องสูบน้ำบางชนิดสามารถทำงานได้เฉพาะในบ่อตื้นเท่านั้น ปั๊มทั้งหมดมีค่าสูงสุดเมื่อพูดถึงลูกบาศก์เมตร/ฟุตของน้ำที่สามารถเติมอากาศต่อนาที ปั๊มที่มีความจุน้อยในเรื่องนี้จึงไม่ทำงานสำหรับบ่อขนาดใหญ่

ต้องการน้ำในปริมาณที่มากกว่าปลาชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่

บ่อปลาคราฟจึงควรมีขนาดใหญ่กว่าบ่อปลาอื่นๆ เมื่อซื้อปั๊มลมสำหรับบ่อปลาคาร์ฟ คุณต้องแน่ใจว่าปั๊มลมสามารถรองรับน้ำปริมาณมากได้ ตามกฎทั่วไป ปั๊มของคุณควรสามารถเติมอากาศได้อย่างน้อย 40 ลิตรต่อนาที ต่อน้ำ 1,000 แกลลอนหากคุณติดตั้งเครื่องพ่นฟองอากาศที่ก้นบ่อ มันจะมีผลดีต่อการเติมอากาศด้วย

เครื่องสร้างฟองสร้างฟองออกซิเจนที่จะปล่อยออกซิเจนในน้ำในขณะที่ลอยขึ้นจากก้นบ่อสู่ผิวน้ำปั๊มลมจะไม่เพียงทำหน้าที่เพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อเท่านั้น พวกเขายังจะทำหน้าที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่เรียกว่า ‘ไม่ดี’ ระดับออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นในน้ำในบ่อจะส่งผลดีต่อทุกสิ่งที่อาศัยอยู่ในบ่อ ความหลากหลายทางชีวภาพจะดีขึ้นและคุณจะมีบ่อน้ำที่แข็งแรงขึ้นโดยทั่วไป