Tag Archives: ไมโครไฟล์

การเสริมฐานรากเสาเข็มเจาะไมโครไฟล์

  1. เพื่อรับส่วนประกอบอาคารที่เกิดอุปสรรคจากการยุบพร้อมกับจมลงไปในดิน หรืออาคารเกิดการโน้มเอียง หรือแบบใต้ดินไม่มีความมั่นคง
  2. เพื่อสกัดกับป้องกันการทรุดของแปลนเนื่องด้วยมีการขุดดินใต้สถานะรากฐานของโรงในทำเลคล้ายคลึง
  3. เพื่อค้ำยันโครงสร้างตึก หรือใช้เป็นส่วนค้ำยันหลักในขณะทำการดัดแปลงแก้ไขพื้นฐานเรือน
  4. เพื่อเพิ่มขีดสมรรถภาพ ให้ฐานรากที่อยู่ลึก ๆเนื่องจากเหตุกับความประสงค์ทางองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่นการตั้งฐานรากสิ่งสร้างใต้ตึกหรือห้องใต้ดิน
  5. เพื่อเพิ่มขนาดฐานราก ให้สามารถรับความหนักเบาได้มากขึ้น เช่นการเพิ่มเพิ่มชั้นอาคาร
  6. เพื่อเพิ่มขีดความเก่งกาจให้กับอาคาร ที่ถูกเปลี่ยนที่ไปประกอบกิจจัดตั้งที่อื่น

แบบของเสาเข็มที่ใช้กันในปัจจุบันนี้

เสาเข็มตอกเป็นการนำเสาเข็มลงไปในดินด้วยการใช้น้ำหนักตอกลงบนหัวเข็มเสาเข็มชนิดนี้เสาเข็มที่ตอกลงไปจะเข้าไปแทนที่ดินทำให้มีการเคลื่อนและขับเคลื่อนของชั้นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างยิ่งในแนวราบการใช้เสาเข็มอย่างนี้จึงเหมาะสมกับการสร้างที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไกลห่างจากอาคารข้างเดียว เสาที่นำมาทำเสาเข็มตอกก็มีหลายประเภทที่ใช้กันอยู่เช่น เสาเข็มไม้ซึ่งใช้กันมานานการใช้เสาเข็มไม้นั้นจำเป็นที่จะต้องตอกให้เสาเข็มอยู่ใต้ระดับน้ำตลอดเวลาเพื่อกันปลวกมอดหรือแมลงเข้ามาทำลายเนื้อไม้รวมทั้งลมฟ้าอากาศก็มีส่วนสำคัญในการทำให้เข็มไม่เสื่อมสภาพได้แต่ในประจุบันเสาเข็มไม้ที่ดีมีคุณลักษณะหายากและมีราคาแพงเสาเข็มตอกส่วนใหญ่นิยมใช้เสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จซึ่งมีด้วยกัน 2 ชนิดคือเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก และ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง เสาเข็มแผนกนี้มีด้วยกันหลายชนิด ให้เลือกใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงเพราะมีข้อดีกว่าเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กตรงที่สามารถทำให้ยาวกว่าโดยมีหน้าตัดเล็กกว่าได้ทำให้ความกระทบกระเทือนจากการตอกเสาเข็มต่ออาคารบ้านเรือนในแถบใกล้เคียงโดยรอบลดน้อยลงเสาเข็มตอกประเภทสุดท้ายได้แก่ เสาเข็มเหล็กที่ใช้เป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นเสาเข็มเหล็กรูปตัวHเพราะสามารถทำการตอกลงดินได้ง่าย และรับความหนักเบาขนได้ดีครับแต่เสาเข็มเหล็กค่อนข้างจะมีราคาแพงจึงมักจะใช้ในกรณีของการซ่อมอันมีเหตุเดิมจากการทรุดร้าวของตึกเสาเข็มนั้นจัดเป็นสาระสำคัญที่เปรียบเสมือนรากฐานของบ้านเพราะฉะนั้นจึงควรใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยกันให้มากสักหน่อยเพื่อบ้านของแต่ละท่านได้เริ่มต้นบนฐานรากที่ดีปัญหาต่างๆก็ไม่ตามมากวนใจกันทีหลังเที่ยงแท้ผมจะขอพูดถึงเสาเข็มอีกพวกที่เรียกกันว่า เสาเข็มเจาะแบบไมโครไฟล์