Tag Archives: แผ่นอะคริลิค

กรรมวิธีเกิดแผ่นอะคริลิคที่สำคัญด้วยช่างมือโปร

เหตุด้วยขบวนการผลิตแผ่นอะคริลิค จะมี 2 วิถีทางด้วยกัน คือ

1.การผลิตด้วยกระบวนการหล่อแบบสืบเนื่อง                    2.การผลิตด้วยกระบวนการหลอมแบบไม่ต่อเนื่อง

กระบวนการผลิตอะคริลิคพลาสติกทั้ง 2 แนวทางนี้ จะมีความห่างไกลกัน คือ การหล่อแบบสืบเนื่องจะทำขึ้นโดยการขนส่งของสายพานสองเส้นที่มีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำ และการหล่อแบบไม่ต่อเนื่อง ก็จะทำขึ้นในเบ้าหล่อหรือแบบ ซึ่งผลสรุปที่ได้ก็จะมีความต่างกัน

คุณสมบัติอันเด่นของอะคริลิคพลาสติก

1.มีความหนาแน่นที่ 1.15-1.19 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตรจึงคงทนต่อแรงปะทะได้ดี

2.มีจุดหลอมละลายอยู่ที่อุณหภูมิราวๆ 130-140 องศา และมีจุดเดือดอยู่ที่อุณหภูมิ 200 องศา

3.สามารถทนต่อแรงกระทุ้งได้สูง แต่ก็มีความคงทนถาวรต่ำกว่าโพลิคาร์บอเนตและพลาสติกวิศวกรรมชนิดอื่นได้

4.มีเนื้ออ่อน จึงอาจทำเอาเกิดร่องรอยขูดขีดได้ง่าย

5.มีการก้องกังวานกลับที่เปอร์เซ็นต์ 4 พร้อมกับแสงอาจจะสาดส่องผ่านได้มากถึงอัตราร้อยละ 92

6.มิค่อยแข็งแรงต่อตัวทำลายหลายประเภทพร้อมๆ กัน จึงควรรอบคอบอย่าให้อะคริลิคอยู่ติดตัวทำลายนั้นๆ

7.สามารถแข็งแรงต่อสภาพแวดล้อมได้เหนือชั้นกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆ

ในขั้นตอนผลิตแผ่นอะคริลิค จึงไม่ใช่เรื่องลำบากถ้าหากเรานั้นหมั่นเรียนหาความเข้าใจไม่ว่าจะข้างในห้องเรียนหรือว่า นอกห้องเรียน นำมาเป็นความชำนาญต่อยอดในเบื้องหน้าถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทำการทำงานเกี่ยวกับอะคริลิค คงไม่ใช่วิธีการการจัดแจงก็มีที่อีกหลายที่ที่ตั้งให้เข้าไปเรียนรู้ถัดไป