Tag Archives: เสี่ยงดวง

ทรรศนะในการแก้ไขปัญหาโปรแกรมหวยเดิมๆ พร้อมด้วยมุมมองใหม่เอี่ยมในหน้าที่

 

แต่แรกนั้นความตั้งใจแบบอย่างที่เอารายการคอมพิวเตอร์เข้าดำเนินงานในการจัดแจงหวยด้วยโปรแกรมหวยเพราะว่าอยากตัดตัวเลขที่เกินจากตัวเลขยั้งไม่ก็ลิมิตออกไปซื้อหาเจ้ามืออื่นเพื่อให้ลดความเสี่ยงที่จะเข้าเนื้อ ถ้าหากมีผู้แทงถูกส่วนมาก ฉะนั้นระยะเวลาทำงานผู้ใช้จึงเห็นว่าจำต้องเก็บไว้เท่าไหร่พร้อมกับตัดออกเท่าไหน ตามความเคยชิน ตัวอย่างเช่น 3 บน เคยเก็บไว้ 800 บาท ก็จะเก็บไว้อย่างนั้นตลอด จริงๆ แล้วเราสามารถเก็บไว้ยิ่งกว่านี้ได้ โดยมีการเสี่ยงเข้าเนื้อไม่ก็จำต้องสำรองทุนจากการมีผู้แทงถูกหักเข้ากับยอดซื้อหาและเปอร์เซนต์คนเดินโพยแล้ว ทัดเทียมกันไม่ก็ต่ำกว่าด้วย เช่นนี้ขึ้นอยู่กับการกระจายของตัวเลขที่เข้า หากว่ามีการกระจายมาก ตัวอย่างเช่น 3 บน ผู้ซื้ออาจซื้อหาได้ 1000 ประตู ไม่ก็ 1000 เลข หากเราเอามาคิดกับหมายเลขโต๊ด 3 บน ลอยบน (วิ่งบน) 2 ตัวบน ที่ลูกค้าแทงเข้าภายในคราวเดียวกันจะทำให้เราสามารถเก็บยอดซื้อได้มากพร้อมด้วยมีความเสี่ยงน้อยกว่ากิจการงานแบบทั่วไป เพราะเลขที่ออกจะใช้ชุดเดียวกัน

 

แบบอย่าง สมมติ รางวัลที่ 1 ออก 987309 เลข 3 บนที่ถูกต้องเป็น 309 เลข 2 บน ที่ถูกต้องคือ 09 โต๊ดบนเป็น 309, 390, 903, 930, 039, 093 เลขลอยบนหรือวิ่งบนเป็น 3 0 9 จักสังเกตว่าเป็นตัวเลขชุดเดียวกัน ดังนั้นหากเรานำตัวเลขทั้งชุดนี้มาคิดพร้อมได้ว่าจะตัดชุดไหนออกเท่าใด ผลประโยชน์ที่ได้กลับทำเอาเราสามารถเก็บเลขที่ผู้บริโภคซื้อหาเข้าได้ยิ่งกว่าที่เคย ทั้งยังรับทราบตัวเลขความเสี่ยง อย่างชัดแจ้ง ซึ่งคือวิถีทางที่ถูก มีความสะดวกสูง ไม่ตึงเครียด มองเห็นข้อมูลครบถ้วนทุกด้านด้วยโปรแกรมหวย