Tag Archives: เครื่องครัว

การเรียน ged อาจจะสอบผ่านเพราะว่าคุณครูผู้ชำนาญได้จริงหรือเปล่า

เรียน ged ก่อนกำหนดจะไปสอบอาจจะช่วยให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบได้ ด้วยเหตุผลนานาต่อไปนี้

การเรียน GED จำเป็นจะต้องเลือกเฟ้นที่ที่ดีเป็นสถาบันแห่งแรกๆในประเทศไทย เช่นนั้นจะมีแหล่งประกาศ ตำรา และความรอบรู้ในอนุศาสน์ที่ ลึกกว่าที่อื่น การสอบ GED ในประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นการใช้เนื้อหาแบบปี 2002 (แต่ในอเมริกาใช้ปี 2014) เพราะฉะนั้นตำราที่ใช้ประกอบการสอนของปี 2002 จะหาลำบาก แต่มี่ที่เปิดสอน GED มาตั้งแต่ปี 2000 ด้วยเหตุนั้นจึงมีตำราให้คัดเลือกยิ่งกว่า

มีการสอนเรียน ged  พัฒนาการสอนแบบ 5 สัปดาห์ที่สถาบันโดยมากใช้สอน มุ่งขยายระบบการสอบแบบเปรียบเสมือนจริงให้นักศึกษาได้ลองสอบ มีระบบการศึกษาเล่าเรียนเสริมแบบ SELF ที่ให้นักศึกษามาเรียนรู้พิจารณาได้  หากศึกษาแล้วสอบไม่ผ่าน ยังยินยอมให้นักศึกษาเรียนซ้ำได้หากเด็กนักเรียนมาศึกษาเล่าเรียนในวิชานั้นไม่ต่ำกว่า 80% และมีผู้เรียนลงทะเบียนเรียน + ยังมีที่ว่างเปล่าในหลักสูตรถัดไป ถ้าหากไม่ว่างแน่ๆ จะไตร่ตรองดูหลักสูตรของสาขาอื่นๆ  เช่นนั้นจึงได้โอกาสได้เล่าเรียนอยู่บ่อย มี Counselor ที่จะคอยเกื้อกูลด้านการเรียนรู้ การสมัครสอบ การเกาะติดผล ตลอดจนส่งเสริมให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เช่นนี้ไม่มีรายจ่ายเพิ่มเติมเว้นค่าธรรมเนียมในการสอบและติดตามผลที่จำต้องสะสางแก่องค์การที่เกี่ยวเนื่องแค่นั้น

แล้วเข้าใจใช่ไหม ? การสอบ GED พร้อมทั้งเรียน ged นั้นไม่เหมือนกันไม่มากการสอบ GED คือแบบ Multiple Choice เป็นโดยมาก นอกจากวิชา Writing ที่มีการเขียน Essay ด้วย ถ้าจะสอบ GED ให้สอบผ่านจักต้องได้แต้มไม่น้อยกว่า 410 ในแต่ละวิชา คะแนนเต็มในแต่ละวิชาคือ 800 พร้อมทั้งคะแนนรวม 5 วิชาไม่น้อยกว่า 2,250 แต้ม จากสถิติ วิชาที่นักศึกษาไทยมักจะทำแต้มได้ค่อนข้างดีคือ คณิตศาสตร์ และ วิทย์ ส่วนวิชาที่ยากลำบากที่สุดคือ การอ่าน ที่ปราบ การจด ไป

เมื่อสอบได้จะได้งานพิมพ์ 2 อย่างเป็น Transcript พร้อมทั้ง Diploma ซึ่งต้องนำงานพิมพ์ทั้งสองนี้ไปใช้ลงสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่ามิจำต้องพาไปเทียบวุฒิ เพียงเท่านี้เองการสอบ ged