Tag Archives: ป้ายอิงค์เจ็ท

การออกแบบโปสเตอร์ พร้อมด้วยป้ายอิงค์เจ็ท ที่ใช้ในโฆษณา

โปสเตอร์  กับป้ายอิงค์เจ็ท (poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษออก แบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนกำแพงหรือปราการ ใบปิดอาจจะเป็นภาพพิมพ์พร้อมทั้งภาพลายเส้น หรือสามารถเป็นอย่างเดียวอย่างไหนอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ วัตถุประสงค์ก็เพื่อทำให้เตะตาผู้สังเกตการณ์และสื่อสารข่าว ใบปิดอาจจะใช้สอยได้หลายประการแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการ ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการป่าวร้องงานแสดงศิลปะ, งานดนตรี หรือภาพยนตร์; การบอกข่าวชวนเชื่อ; หรือในการสื่อสารของผู้ประท้วงที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ คุณค่าของใบปิดอาจมีหลายเป้าหมาย โดยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆ งานดนตรี ภาพยนตร์ และในบางครั้งก็ทำมาเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน หรือเป็นสื่อการพร่ำสอนต่างๆ (wikipedia)

การออกแบบโปสเตอร์กับป้ายอิงค์เจ็ท

  1. ใช้ตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ในระยะ 3-4 ฟุต และควรเป็นตัวอักษรที่อ่านได้ง่าย ถ้าใช้พยัญชนะเล็กไปจะทำให้คนดูเพียงแต่มองผ่านไปโดยไม่คิดจะหยุดอ่าน/ให้ความเอาใจใส่ เมื่อใช้ภาษาอังกฤษ อรรถบทข้างในไม่ควรใช้อักษรตัวใหญ่ทุกตัวเพราะอ่านยาก ควรหลีกหนีการใช้ตัวหนังสือ ตัวเลขที่เขียนไว้ข้างบน (Superscript) หรือเขียนไว้ข้างล่าง (subscript) เพราะอ่านยากเช่นกัน
  2. ถ้าพื้นเป็นสีอ่อน การใช้ลายลักษณ์อักษรสีเข้มช่วยให้เห็นได้ดี ควรหลีกหนีตัวหนังสือสีเข้มบนพื้นสีเข้ม ถ้าจะใช้พื้นสีแก่ ควรใช้อักษรสีอ่อน ในโปสเตอร์ 1 แผ่น ไม่ควรมีสีที่ตัดกันเกินกว่า 3 สี ไม่ควรใช้สีที่ส่องแสงเรือง ยิ่งกว่านั้นการใช้สียังช่วยแยกความแตกต่างของแต่ละเรื่อง และเน้นความหมายได้ดีด้วย การใช้ผ้าสีสวย ๆ ประดับประดาเป็นพื้น หรือเสริมแต่งรอบ ๆ ฉากที่ใช้ติดโปสเตอร์ ช่วยเพิ่มความงามและดึงดูดสายตาได้ดี
  3. คดีในโปสเตอร์ควรสรุปให้สั้นและตรงประเด็น มิฉะนั้นผู้ดูอาจหมดความสนใจได้ง่าย
  4. การย่อหน้าสนับสนุนการอ่านได้มากกว่าการนำเสนอแบบท่อน/ตอน (blocked paragraphs) ถ้าทำเป็นหัวข้อย่อยได้จะกล้วยๆต่อผู้อ่าน
  5. ภายในกราฟควรมีเฉพาะข้อมูลที่เป็นที่ดึงดูดเพื่อกลุ่มบุคคลที่เข้าชม และจะติดใจการฝักใฝ่ได้ดียิ่งขึ้น ถ้าเป็นกราฟสี (ดีกว่าดำ-ขาว) เพราะเห็นความต่างได้ง่ายกว่า หัวข้อกราฟและการติดฉลาก (label) ด้วยอักษรทึบจะเด่นดีกว่า มีรายงานว่าการใช้กราฟและรูปเป็นสิ่งจูงใจผู้ชมได้มากที่สุดอย่างหนึ่ง รูปหนึ่งรูป มีค่าเทียบเท่าเกือบ 4000 คำ
  6. การเรียงโปสเตอร์ก็สำคัญเช่นกัน ควรเรียงเป็นลำดับ อาจใส่ตัวเลขเล็ก ๆ จัดโชว์หลั่นไว้ด้วยก็ดี
  7. ควรติดโปสเตอร์ให้อยู่ในสถานภาพสายตา อย่าให้สูงหรือต่ำเกินเลย