Tag Archives: ก่อสร้าง

รับสร้างบ้านหลังจากนั้นจำเป็นต้องดูส่วนประกอบอาคารบ้านเรือนอีกด้วยสินะ!

ที่หนึ่งเป็น การทำโครงร่างของพื้นฐาน จำเป็นต้องเริ่มจาก การลงเข็ม พร้อมกับ การหล่อ ตอม่อเพื่อที่จะรองส่วนประกอบของเสา และคานที่จะจำต้องทำ วิธีการต่อไป ต้องเชื่อมต่อกันไป จึงจำเป็นต้องเป็นในส่วนของพื้นและบันไดซึ่งจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อ เข้ากับเสาและ คาน ที่ได้รับทำไว้แล้ว ในส่วนของพื้น ต้องเริ่มต้นจากชั้นล่างไล่ขึ้น ไปหาด้านบนเพื่อความง่ายดาย ในกิจการงาน และการขนส่งเครื่องไม้เครื่องมือจากนั้น ต่อไปในส่วนของหลังคานั้นจะคือโครงหลักเลยที่จะมาช่วยระแวดระวังแดด ลม ฝน พูดง่ายคือดูแลรักษาจากสิ่งหลายอย่างที่จะเข้ามาชั้นในบ้านของเรานั้นเอง ซึ่งในล่าสุดส่วนมากมักทำเป็น เค้าโครงเหล็กเพราะเชื่อมต่อกับ เสากับคานข้างบนสุด ภายหลังการทำโครงหลังคาอันเป็นไป งานส่วนประกอบพร้อมทั้ง ค่อนข้างต่อด้วย การมุงประทุนเลย เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มแดดคุ้มฝนให้แก่ ตัวเรือน ที่ขาดไม่ได้ คือ งานส่วนประกอบของประตูเข้าออก ซึ่งสามารถ ทำก่อน ทำหลังจากนั้น ไม่ก็ทำไปพร้อม ๆ เข้ากับงานส่วนประกอบ จำเป็นจะต้อง สร้างตัวเรือนให้ใกล้กับประตูรั้ว ก็มักทำประตูรั้วหลังจากนั้น เพื่อให้ความสะดวก ภายในการจัดวาง พร้อมทั้งลำเลียง วัสดุก่อสร้าง ในระหว่าง การก่อสร้างตัวบ้าน

รวมไปถึงการวางท่อน้ำประปา การวางสายไป ในปัจจุบันจะนิยมการวางสายดินฝังไว้ใต้พื้นสำหรับความวิจิตรพร้อมทั้งดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการเทพื้นก่อปูนก็จำเป็นต้องดูแนวในการตั้งท่อด้วยดูระดับของก๊อกไม่ก็ส่วนนานาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าจะมีการแก้ไขหรือไม่ก็เปลี่ยนจะได้รีบเร่งทำคราวนั้นเลย เนื่องมาจากการจะเทจะกลบเกลื่อนค่อนข้างจะที่จะใช้เวลาพอเหมาะพอควรมิได้ทำง่ายดาย ถ้าหากแก้ปัญหาได้เลยก็ดีซะมากกว่า เพราะสามารถรีบซ่อมแซมได้เลยก่อนปูนที่เทไว้กลบเกลื่อนท่อจะแห้ง สนใจการก่อสร้างบ้าน ติดต่อรับสร้างบ้าน ที่ http://www.conventure.co.th