Category Archives: โปรเน็ต ais

โปรเน็ต ais การเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูลเชิงโต้ตอบ

การเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูลเชิงโต้ตอบที่มีอยู่ทั่วโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ตโปรเน็ต ais นั้นค่อนข้างง่าย ในโลกอินเทอร์เน็ตที่ไร้กังวล ไดนามิกของการเชื่อมต่อกับทรัพยากรนั้นโปร่งใส และเราคาดว่าทรัพยากรที่เราต้องการเข้าถึงจะพร้อมใช้งานผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของเรา รายละเอียดทางเทคนิคโปรเน็ต ais ของการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรมสำหรับคนส่วนใหญ่ และกลไกใดก็ตามที่เกิดขึ้นเบื้องหลัง

โปรเน็ต ais ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายของเราทุกวันเนื่องจากอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเมทริกซ์ที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางกายภาพ ธุรกิจ และระหว่างประเทศ วิธีที่ระบบเหล่านี้โปรเน็ต ais โต้ตอบและทำงานร่วมกันจึงมีความสำคัญมากสำหรับผู้ใช้ปลายทาง เช่นเดียวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเนื้อหา ความกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งข้อมูลออนไลน์จาก eBay ไปจนถึง Bank of America คือแรงกดดันทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

ฟังก์ชันที่ผู้คนและบริษัททั่วโลกต้องพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดเล็ก

จากเครือข่าย Tier 1 ที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากเป็นเครือข่ายเดียวในโลกที่มีการมองเห็นทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลก บริษัทไม่กี่แห่งเหล่านี้ รวมถึง AT&T, Sprint, Verizon, Level 3 และ Cable and Wireless โปรเน็ต ais อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผู้คนและบริษัททั่วโลกต้องพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดเล็ก เครือข่ายและผู้ให้บริการเนื้อหามีให้บริการผ่านผู้ให้บริการในพื้นที่ของตนโลก Tier 1 ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ NSFNet โปรเน็ต ais เครือข่ายมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ล่มสลาย ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาอินเทอร์เน็ตโปรเน็ต ais NSF สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย

วิชาการและการวิจัยที่ได้รับทุนสาธารณะขนาดใหญ่ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาโปรเน็ต ais และเชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการต่างประเทศจำนวนมากเข้ากับสหรัฐอเมริกาในฐานะศูนย์กลางผ่านตัวจัดการการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ (ICM Network) เมื่อการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เติบโตขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1990 NSF ตระหนักดีว่าถึงเวลาแล้วที่จะเลิกให้ทุนสนับสนุน “อินเทอร์เน็ต” แก่สาธารณะโปรเน็ต ais และให้สัญญากับผู้ให้บริการรายใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อเข้ารับหน้าที่รับผิดชอบอดีตกระดูกสันหลังภายในประเทศสหรัฐฯ และส่วน ICM ของ NSFNet

สัญญากับผู้ให้บริการรายใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งจัดการนโยบายสำหรับการแลกเปลี่ยน

จุดแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตขนาดเล็ก (IXP) ยังได้รับทุนโปรเน็ต ais ซึ่งช่วยให้เครือข่ายขนาดใหญ่เข้าครอบครองทรัพย์สินของ NSFNet รวมถึงอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ของตนเองเพื่อเชื่อมต่อและแบ่งปันปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต จุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) เหล่านั้นยังทำสัญญาโปรเน็ต ais รายเดือน ซึ่งจัดการนโยบายสำหรับการแลกเปลี่ยนเครือข่ายในสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ ในที่สุดโปรเน็ต ais ผู้ให้บริการรายใหญ่ของสหรัฐฯ ก็สามารถควบคุมเครือข่ายได้ และเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระดับ Tier 1 ดั้งเดิมการอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นกลางสุทธิ

เน้นประเด็นสำคัญบางประการ เป้าหมายของความเป็นกลางสุทธิคือการรักษาธรรมชาติที่เปิดกว้างและเชื่อมต่อถึงกันของอินเทอร์เน็ตสาธารณะ แต่ไม่ว่าเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดจะใช้การควบคุมเพื่อขัดขวางการเติบโตและนวัตกรรมภายในชุมชนธุรกิจที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือขัดขวางการเข้าถึงแหล่งเนื้อหาโปรเน็ต ais ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเสรี เครือข่ายเหล่านี้มีอำนาจและการควบคุมที่อาจก่อให้เกิดความท้าทายต่อสภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ตแบบเปิด