Category Archives: ฟ้องหย่า

การฟ้องหย่าเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่ซับซ้อนซึ่งคู่สมรส

หลังจากผ่านเหตุการณ์วุ่นวายทางอารมณ์และภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางจิตใจจนมาถึงการตัดสินใจหย่าร้างตามมาด้วยขั้นตอนการฟ้องหย่า ในความเป็นจริง วิธีการฟ้องหย่าอย่างถูกต้องกลายเป็นเรื่องท้าทายสำหรับคู่สมรสจำนวนมาก เนื่องจากคู่สมรสส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับกฎหมายการหย่าร้าง

โดยทั่วไปแล้ว ผู้คนแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องหย่า ทุกวันนี้ อินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการหย่าร้างและเป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพสำหรับประชาชนทั่วไปในการได้รับความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องหย่า ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางส่วนที่กล่าวถึงซึ่งจะต้องดำเนินการในขณะที่ยื่นฟ้องหย่า

ขั้นตอนการฟ้องหย่า

o ก่อนยื่นเอกสาร คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเรียงเอกสารทั้งหมด รวมถึงเอกสารส่วนตัว เอกสารทางการงานหรือธุรกิจของคุณ ทำรายการกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สิน ทรัพย์สิน และการสะสมรายได้กับคู่สมรสของคุณ ฟ้องหย่ารวบรวมโฉนดและสัญญาจำนองของทรัพย์สินเหล่านี้พร้อมหลักฐานและบัญชีหนี้ร่วม อัปเดตตัวเองด้วยบันทึกบัญชีร่วมล่าสุด แผนการเกษียณอายุ และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
o ในขณะที่ยื่นฟ้องหย่า เราขอแนะนำให้คุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในบางแง่มุมของการหย่าร้าง เช่น ประเภทของการหย่าร้างที่คุณต้องการ โต้แย้งหรือร่วมกัน ฟ้องหย่าอำนาจปกครองบุตร ค่าเลี้ยงดูการหย่า และอื่นๆ
o แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการฟ้องหย่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกา แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ต่ำกว่า $100 ไม่มีกฎหมายดังกล่าวที่ระบุถึงการมีส่วนร่วมของทนายความในขณะที่ยื่นฟ้อง แต่คุณควรปรึกษากับเขาก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อศาลกฎหมาย ฟ้องหย่าทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยการอธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขของขั้นตอนการหย่าทั้งหมดโดยละเอียด
o ต้องยื่นฟ้องหย่าต่อศาลแขวง

สำหรับการยื่นฟ้องหย่า เราสามารถเลือกศาลแขวงได้ตามต้องการหากปฏิบัติตามบรรทัดฐานบางประการ บุคคลนั้นสามารถยื่นเรื่องต่อศาลภายใต้เขตอำนาจศาลที่เขาหรือเธออาศัยอยู่ร่วมกับคู่สมรสอีกฝ่ายล่าสุดได้ คุณสามารถเลือกศาลของรัฐที่การแต่งงานถูกเคร่งขรึม

คุณยังสามารถยื่นฟ้องหย่าต่อศาลแขวงที่ผู้ถูกกล่าวหาอาศัยอยู่ในปัจจุบันได้ ฟ้องหย่าผู้ยื่นคำร้องสามารถฟ้องหย่าในศาลของเขตที่เขาหรือเธออาศัยอยู่ในปัจจุบันได้ โดยที่รัฐที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาศัยอยู่นั้นไม่มีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสมรสพิเศษ http://www.narongsaklaw.com/