ท่อ pvc สำหรับท่อส่งน้ำบาดาลและท่อส่งน้ำทิ้ง

ท่อพีวีซีแบบปะเก็นเป็นที่นิยมมากในอเมริกาเหนือสำหรับท่อส่งน้ำบาดาลและท่อส่งน้ำทิ้งท่อ pvc เช่นเดียวกับกรณีของท่อทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงวัสดุ การทดสอบหลังการก่อสร้างมักจะต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าบรรทัดใหม่ทั้งหมดได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมการทดสอบหนึ่งที่เป็นเรื่องปกติท่อ pvc สำหรับท่อที่มีปะเก็น เช่น พีวีซี คือการทดสอบ ‘การรั่วและแรงดัน’ แบบรวม การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบทั้งความจุแรงดันและความแน่นของข้อต่อของระบบท่อพร้อมกันขั้นตอนของการทดสอบนี้คือการเติมน้ำในส่วนของเส้นก่อน ถัดไป

ท่อ pvc น้ำเพิ่มเติมจะถูกสูบเข้าไปในท่อจนกระทั่งส่วนนั้นยกระดับเป็นแรงดันทดสอบที่ต้องการ จากนั้นระบบจะปิดและเก็บไว้ตามระยะเวลาการทดสอบที่กำหนด ท่อ pvc โดยปกติคือ 2 ชั่วโมงในช่วง 2 ชั่วโมงนี้ เป็นไปได้ว่าความดันของระบบอาจลดลง หากแรงดันตกอย่างรวดเร็วระหว่างการทดสอบ มีความเป็นไปได้สูงว่าระบบจะรั่ว ท่อ pvc สาเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดจากการประกอบชิ้นส่วนประกอบ ข้อต่อท่อ หรือการเชื่อมต่อบริการที่ไม่เหมาะสม

หากต้องการน้ำปริมาณมาก การทดสอบจะถือว่าล้มเหลว

อย่างไรก็ตาม หากทำการติดตั้งและประกอบอย่างเหมาะสม แรงดันจะลดลงเล็กน้อยในช่วง 2 ชั่วโมง ท่อ pvc ในการสร้างขีดจำกัดสำหรับแรงดันตกที่อนุญาต จะมีการสร้างตาราง ท่อ pvc ปริมาณการรั่วไหลที่อ

นุญาต ตารางนี้ระบุปริมาณน้ำสูงสุดที่อนุญาตให้เติมกลับเข้าสู่ระบบหลังจากการทดสอบแรงดันการรั่วไหลระบุว่าแรงดันตกเล็กน้อย ตารางค่าจริงสามารถดูได้ในคู่มือการติดตั้งท่อแรงดัน IPEX PVC หรือใน AWWA C605ตัวอย่างเช่น สำหรับท่อหลักน้ำ PVC ที่ประเก็น PVC 300 มม. ปริมาตรสูงสุด 7.6 ลิตร (ตามหลักวิชา การรั่วไหลที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ

ได้รับอนุญาตให้เพิ่มสำหรับการทดสอบ 1035 kPa เทียบเท่า 2.0 US แกลลอนท่อ pvc สำหรับท่อขนาด 12 นิ้วขนาด 3300 ฟุตที่ทดสอบที่ 150 psi หากต้องการน้ำปริมาณมาก การทดสอบจะถือว่าล้มเหลวและผู้ติดตั้งจะต้องค้นหาและซ่อมแซมข้อบกพร่องของระบบอันเป็นผลมาจากตารางค่าเผื่อ ‘การรั่วไหลท่อ pvc นี้ บุคคลจำนวนมากมีความรู้สึกว่าข้อต่อพีวีซีแบบปะเก็นรั่วอยู่เสมอในระดับหนึ่ง ในความเป็นจริง ท่อพีวีซีที่ประกอบอย่างเหมาะสมจะแน่นขวด

ในขณะที่ข้อต่อถูกชดเชยเป็นมุมสูงสุดที่แนะนำเพื่อจำลองสภาวะ

การอ้างสิทธิ์นี้ได้รับการยืนยันโดยการทดสอบอย่างเข้มงวดบนข้อต่อปะเก็นที่โรงงานผลิตท่อ pvc ข้อต่อแรงดัน PVC แบบปะเก็น เพื่อให้ได้รับการรับรอง CSA B137.3 และเป็นไปตาม ASTM D 3139 จะต้องผ่านการทดสอบ 2 แบบต่อไปนี้ 60 นาทีที่ระดับแรงดัน 2.5 เท่าของท่อ เช่น 588 psi สำหรับ DR18 60-70 วินาทีที่ระดับแรงดัน 3.2 เท่า

ของท่อ เช่น 755 psi สำหรับ DR18 การทดสอบทั้งสองนี้ดำเนินการในขณะที่ข้อต่อถูกชดเชยเป็นมุมสูงสุดที่แนะนำเพื่อจำลองสภาวะภาคสนามในกรณีที่แย่ที่สุด ท่อ PVC ราคาถูกอนุญาตให้มีการรั่วไหลเป็นศูนย์ที่ข้อต่อระหว่างการทดสอบเหล่านี้ ความสม่ำเสมอและความแม่นยำที่พบในการอัดรีดท่อ pvc ควบคู่ไปกับความคลาดเคลื่อนของมิติที่เข้มงวดมาก ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อต่อที่ประเก็นจะมีความน่าเชื่อถืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกับที่ได้รับการพิสูจน์ในโรงงาน