บริการดูดส้วมสิ่งปฏิกูลและการขนส่งไปยังระบบบำบัด

ปั๊มน้ำเสียเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบทำความสะอาดทั้งในเชิงพาณิชย์และในบ้านดูดส้วมหากไม่มีเครื่องสูบน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและทำงานได้ ดูดส้วมผลที่ตามมาสำหรับบ้านและธุรกิจที่มีของเสียล้นและน้ำมีกลิ่นเหม็นเข้ามาในอาคารของพวกเขาอาจเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงปั๊มน้ำเสียดูดส้วมมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ และสามารถออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะ ดังนั้นคุณต้องเข้าใจความต้องการพื้นฐานของคุณก่อนสั่งซื้ออุปกรณ์เหล่านี้

ระบบท่อของเสียสำหรับประปาที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ใช้เครื่องสูบน้ำเสียดูดส้วมทั่วไปเนื่องจากความต้องการของระบบนั้นเป็นเรื่องปกติมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องสูบน้ำดูดส้วมเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมบางประเภทเครื่องสูบน้ำเสียจะได้รับการออกแบบด้วยกังหันไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ภายในตัวเครื่องที่เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียผ่านทางพอร์ตเข้าและออกเทอร์ไบน์ของปั๊มจะขับเคลื่อนใบพัด

แต่เนื่องจากมีเครื่องใช้มากมายในท้องตลาด การเลือกจึงอาจทำได้ยาก

ดังนั้นเมื่อของเสียไหลเข้าสู่เครื่องผ่านทางช่องขาเข้า ต่อมาจะถูกผลักออกจากพอร์ตทางออกและเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บการจัดการของเสียของเสียที่เป็นของเหลวที่ส่งไปยังภาชนะจัดการสิ่งปฏิกูลดูดส้วมจะถูกขนส่งไปยังระบบบำบัด เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่กระบวนการกำจัดเสร็จสิ้น ดูดส้วมการเลือกเครื่องสูบน้ำเสียที่เหมาะสมกับทรัพย์สินของคุณเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการวางระบบประปาของอาคารทุกหลัง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำวิจัยของคุณก่อนตัดสินใจใดๆการตัดสินใจเลือกปั๊มที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงภาวะฉุกเฉิน

ของระบบประปาในอนาคตได้ เช่น น้ำท่วมโดยไม่คาดคิด แต่เนื่องจากมีเครื่องใช้มากมายในท้องตลาดดูดส้วม การเลือกจึงอาจทำได้ยาก หากคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ คุณอาจต้องการเครื่องสูบน้ำที่ทรงพลัง ซึ่งกำหนดไว้ในแง่ของแรงม้าที่มีม้ามากกว่าเท่ากับกำลังที่มากกว่าบ้านทั่วไปหลายแห่งสามารถใช้เครื่องสูบน้ำที่มีเครื่องยนต์ครึ่งแรงม้าได้ แต่ถ้าทรัพย์สินของคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ

กระบวนการทั้งหมดอาจรวมถึงการทำความสะอาดทะเลสาบ บ่อหมัก

คุณก็จะต้องใช้เครื่องสูบน้ำที่มีกำลังแรงกว่าและมีแรงม้าที่มากกว่า การตรวจสอบความจุและความสูงของปั๊มก็มีความสำคัญเช่นกันในการตัดสินใจเลือกดูดส้วม เนื่องจากแนะนำให้เลือกตัวที่มีความจุพิเศษเหลือไว้เสมอเมื่อเทียบกับตัวที่ไม่มีเมื่อคุณได้เลือกเครื่องสูบน้ำเสียที่เหมาะสมกับอาคารของคุณมากที่สุดแล้ว บริการดูดส้วมคุณจะต้องใช้บริการของบริษัทบำรุงรักษาและซ่อมแซมซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการกับอุปกรณ์

สูบน้ำทุกประเภทสำหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ดูดส้วมกระบวนการทั้งหมดอาจรวมถึงการทำความสะอาดทะเลสาบ บ่อหมัก และถังหมัก การขุดลอกหรือสูบน้ำ การแยกน้ำแบบเคลื่อนที่หรือแบบถาวรดูดส้วม การทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องแยก การจัดการของเสีย และการกำจัดการขนส่ง เพื่อจัดการกับกระบวนการที่ซับซ้อนดังกล่าว อุตสาหกรรมจำเป็นต้องค้นหาผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญในการจัดการทั้งในและนอกสถานที่