ถังขยะในที่ทำงาน – สิ่งที่คุณต้องรู้

การเลือกประเภทถังขยะหรือที่เก็บขยะผิดประเภท อาจส่งผลกระทบทุกประเภทในการดำเนินไปอย่างราบรื่นของอาคารหรือสถาบันใดๆ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดเตรียมสิ่งปลูกสร้างด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ และต้องแน่ใจว่าคุณเลือกถังขยะที่เหมาะสมก็ไม่ต่างกัน ไม่เพียงแค่ขยะมูลฝอยและการสะสมตัวหากไม่ได้จัดเตรียมภาชนะที่เหมาะสม แต่ปัญหาอื่นๆ อาจเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่แมลงวันไปจนถึงไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้         โดยพื้นฐานแล้ว มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสี่ประการในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกขยะสำหรับอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก หรือสถาบัน:

ประเภทของขยะ

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือประเภทของขยะที่กำจัด วิธีนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าต้องการถังขยะหรือถังขยะประเภทใด หากเศษอาหารถูกกำจัดด้วยถังขยะในครัวที่ดีที่มีฝาปิดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ และถังขยะภายนอกก็เช่นกันที่สามารถขับไล่แมลงและแมลงศัตรูพืช และยังช่วยรักษากลิ่นที่อ่าวอีกด้วย

ในสำนักงานส่วนใหญ่ ปริมาณขยะที่ใหญ่ที่สุดคือกระดาษ แม้ว่าตะกร้ากระดาษเหลือใช้แบบธรรมดาจะเพียงพอภายในอาคาร แต่คุณจะต้องแน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทิ้งขยะภายนอกมีสารหน่วงไฟในกรณีที่กระดาษถูกจุดไฟโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยเจตนา

  • ขนาดที่ต้องการ
  • ขนาดของถังขยะทั้งภายในและภายนอกขึ้นอยู่กับสองจุด:
  • ความถี่ของการล้าง
  • ปริมาณขยะที่ทิ้ง
  • ที่ตั้ง

อีกแง่มุมหนึ่งในการทำให้ถูกต้องคือการทำให้มั่นใจว่าถังขยะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากสถานที่ทิ้งขยะอยู่ผิดที่ การทิ้งขยะและเสียเวลามักจะเกิดขึ้นได้ คิดถึงพนักงานและพวกเขาจะอยู่ที่ไหนเมื่อต้องการทิ้งขยะ

ปริมาณที่ต้องการ

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีถังขยะเพียงพอก็สำคัญเช่นกัน เพราะต้องเลือกถังขยะให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วย – ควรมีถังขยะในห้องครัวสำหรับเสิร์ฟอาหาร และในห้องน้ำจะต้องใช้ถังสุขภัณฑ์บางประเภท