ความสำคัญของผ้ากันไฟในชีวิตประจำวันของเรา

หนึ่งในนั้นคือระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อระบุการเกิดไฟไหม้ที่ไม่จำเป็นโดยการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ ไฟโดยวิธีการของมันคือปฏิกิริยาทางเคมีและคายความร้อนระหว่างเชื้อเพลิงความร้อนและออกซิเจน โดยทั่วไปจะถูกจัดประเภทเป็นแบบอัตโนมัติด้วยตนเองหรือทั้งสองอย่าง ผ้ากันไฟนี้ใช้เตือนผู้คนให้ออกจากเหตุการณ์ไฟไหม้หรือสถานการณ์เร่งด่วนอื่น ๆ เพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือจากภัยพิบัติและเพื่อให้สามารถเตรียมระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการช่วงของควันและไฟ

ผ้ากันไฟมักติดตั้งในอาคารพาณิชย์ร้านค้าคลังสินค้า

อาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พวกเขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่บริเวณเพดานและจัดทำโดยผ้ากันไฟและถังหรืออ่างเก็บน้ำ ระบบสปริงเกอร์ช่วยลดการเกิดเพลิงไหม้ โดยปกติรหัสอาคารจะระบุความจำเป็นในการติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิงเหล่านี้และ / หรืออาจได้รับคำแนะนำจากบริษัทประกันภัยเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สิน แต่ถ้ารหัสอาคารไม่ได้สั่งการทำงานของหัวฉีดดับเพลิงอย่างเปิดเผยรหัสนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการปรับให้เป็นระบบเสริม

ผ้ากันสะเก็ดไฟประเภทเพราะส่วนใหญ่เชื่อถือได้ง่ายและไม่สมัครใจ สปริงเกลอร์แทบจะไม่ต้องการส่วนประกอบในการทำงานและไม่มีอุปกรณ์ควบคุมการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ แตกต่างจากระบบสปริงเกอร์แห้งแบบนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่บริเวณโดยรอบทันทีอาจเย็นพอที่จะทำให้น้ำในระบบท่อเปียกทำให้แข็งตัวของผ้ากันไฟไม่ได้ ระบบท่อแห้งมักใช้ในอาคารที่ไม่รุนแรงหรือในตู้เย็นตู้แช่

ความซับซ้อนที่ใหญ่ขึ้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งผ้ากันไฟ

ดูแลรักษาที่น้อยลงการออกแบบที่น้อยลงเวลาในการตอบสนองของเพลิงไหม้ที่เพิ่มขึ้นและโอกาสในการกัดกร่อนที่เพิ่มขึ้นคือข้อเสียของการใช้ผ้ากันไฟแบบท่อแห้ง ปัจจุบันอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมักใช้เพื่อความปลอดภัยของตน มีมาตรการความปลอดภัยในกรณีเกิดอัคคีภัยและสิ่งต่อไปนี้ ก่อนอื่นให้เปิดสัญญาณเตือนไฟไหม้ ผ้ากันไฟประการที่สองบอกหรือเรียกกลุ่มเพลิง ประการที่สามพยายามดับไฟ ประการที่สี่ออกจากสถานที่

ประการที่ห้าแจ้งคนอื่น ๆ และสุดท้ายให้ห่างจากกองไฟให้ปลอดภัย เมื่อพูดถึงการป้องกันหรือลดความเสียหายจากไฟไหม้การมีระบบดับเพลิงที่ถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก บางคนไม่ทราบถึงตัวเลือกต่าง ๆ ที่พวกเขามีสำหรับการดับเพลิง แต่มีหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้ ก่อนอื่นคุณต้องพิจารณาประเภทของผ้ากันไฟที่จะทำงานได้ดีที่สุดในสถานการณ์เฉพาะของคุณ ร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามักมีการติดตั้งระบบละอองน้ำเนื่องจากทำงานในขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพในการป้องกันวัสดุและโครงสร้างในสถานที่